Ruhsatlandırma Danışmanlık

  • Veteriner Tıbbi Ürünlerin Tarım ve Orman Bakanlığı’na sunulacak başvuru ve değişiklik taleplerini içeren dosyaların hazırlanması.
  • Pazarlama izni başvuru dosyalarının hazırlanması,
  • Varyasyon başvurularının (yeni ticari, form, raf ömrü değişikliği, üretim yeri değişikliği vb) hazırlanması
  • Güncelleme dosyalarının hazırlanması
  • Primer ve sekonder ambalaj malzemelerinin tasarımı
  • Yem Katkı ürünlerinin etiket bilgilerinin hazırlanması ve tasarımı
  • Yurt dışındaki müşterilerin ilgili otoritelerinin gereklilikleri doğrultusunda ihracata yönelik ruhsatlandırma dosyalarının hazırlanması