ARİON İLAÇ AR-GE MERKEZI ILKLERE IMZA ATIYOR

ARION AR-GE MERKEZI BÜNYESINDE BUGÜNE KADAR BIRÇOK
VETERINER TIBBI ÜRÜNÜN ILK YERLI ÜRETIMINI GERÇEKLEŞTIRDIK.

Arion Ar-Ge Merkezi’nde görev yapan toplam 34 kişinin 24’ü araştırmacı, 10’u destek personel statüsündedir.

Arion Ar-Ge Merkezi bünyesinde bugüne kadar birçok veteriner tıbbi ürünün ilk yerli üretimi gerçekleştirildi.

2017 yılında kurulan Arion Ar-Ge Merkezi, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından onaylanarak sadece Veteriner İlaçları üretimi yapan ilk Ar-Ge Merkezi unvanına sahip oldu. Her yıl sunduğu faaliyet raporları ve gerçekleştirilen denetimler neticesinde 7 yıldır Ar-Ge Merkezi sertifikasını korumaya devam eden Arion İlaç ilklerin firması olmaya kararlı.

Zekner Holding Ruhsatlandırma ve Ar-Ge Koordinatörü Dr. Suna Aslı Zengin, Türkiye veteriner ilaçları üretiminde Arion İlaç markasının değer ve güvenle anıldığını belirterek, “Ar-Ge Merkezimizde geliştirilen projelerde öncelikli hedefimiz direnç gelişimine ve kalıntı sorununa neden olmayan, çevreye dost, hayvan sağlığı ile birlikte insan sağlığını da korumayı amaçlayan, yenilikçi ve doğal ürünleri sektörümüze kazandırmaktır.” dedi.

Arion İlaç üniversitelerle yakın iş birliği içerisinde
Başta Bursa Uludağ Üniversitesi olmak üzere ülkemizdeki seçkin üniversiteler ile ortak projeler yürütmekteyiz. Bu projeler sonucunda geliştirilen ürünler ile sektörümüze katma değer sağlamanın yanı sıra, çalışmalarımızı bilimsel dergilerde yayınlamakta, katıldığımız kongrelerde poster ve sözlü bildiri sunumları da gerçekleştirmekteyiz.

Ar-Ge Merkezimizin ödül/teşvik sistemi dahilinde doktora ve yüksek lisans tezleri desteklenmekte, bilimsel faaliyetlerde yer alan personelimizin çalışmaları ödüllendirilmektedir. Bu sayede Ar-Ge personelimiz çalışmalarını bilimsel toplantılarda sunma, kendini geliştirme olanağı bulmaktadır.

Merkezimizde yürütülen bazı çalışmaları şu şekilde sıralayabiliriz:
> Yeni Ürün Geliştirme
> Mevcut formülde iyileştirme
> Analiz yöntemi geliştirme
> Tek Sağlık Konsepti kapsamında kalıntı
ve direnç sorununu önlemeye yönelik bitkisel içerikli doğal ürünlerin geliştirilmesi Ar-Ge Merkezi’nde görev alan toplam 34 kişinin 24’ü araştırmacı, 10’u destek personel statüsündedir. Araştırmacı personelin eğitim durumuna göre dağılımları 1 doktora öğrencisi, 2 yüksek lisans mezunu, 21 lisans mezunu şeklindedir.

Projelerimiz / Geliştirdiğimiz ürünler
Arion Ar-Ge Merkezi bünyesinde bugüne kadar birçok veteriner tıbbi ürünün ilk yerli üretimini gerçekleştirdik. Bu üretimler esnasında geliştirilen analitik çalışmalar projelendirilerek Ar-Ge personelinin, çalışmalarını bilimsel platformlarda sunmasına imkân verilmektedir.

Arıcılık sektöründe önemli verim kaybına sebep olan başlıca üç hastalık etkenine karşı yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde üç yeni tamamlayıcı yem formülasyonu geliştirdik. Bursa Uludağ Üniversitesi işbirliğiyle bu ürünlerin saha koşullarında doz ve etkinlik çalışmaları gerçekleştirildi. Bu çalışmalarımız Türkiye Parazitoloji dergisinde yayınlanmış, bilimsel kongrelerde sunumları yapılmıştır. Kanatlı sektöründe ülkemizde ve tüm dünyada hem hayvan refahı hem de yumurta verimi üzerine olumsuz etkileri sebebiyle önemli bir sorun olan kırmızı tavuk bitine karşı Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi işbirliğinde yürüttüğümüz projemiz için Tübitak 1005 programı başvurumuz kabul edilmiştir ve klinik çalışmaları devam etmektedir.

Hem pet grubunda hem çiftlik hayvanlarında ektoparazitlere, ahır sineklerine ve mantar enfeksiyonlarına yönelik, esansiyel yağ içeren, tıbbi olmayan Veteriner Sağlık Ürünleri üzerine çalışmalarımız devam etmektedir. Bursa Uludağ Üniversitesi Parazitoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof Dr. Levent Aydın danışmanlığında gerçekleştirilen saha çalışmalarında elde ettiğimiz sonuçlar umut vericidir. Tüm bu çalışmalarımızı da katıldığımız bilimsel kongrelerde sunmaya devam etmekteyiz.

Beslenmeye bağlı vitamin ve mineral yetersizliklerinden kaynaklanan hastalıkların önlenmesine Bursa Uludağ Üniversitesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof Dr. İsmet Türkmen danışmanlığında deri sağlığı, immünite, kas-iskelet sistemi fonksiyonlarının optimize edilmesine yönelik kedi ve köpeklerde yeni bir yem katkı ürün grubu üzerinde de çalışmaya devam ediyoruz.

Bir diğer önemli proje de Bursa Uludağ Üniversitesi işbirliği ile TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı’na dahil olmamızdır. Bu kapsamda Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ile Zekner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mine Nergiz Kent tarafından imzalanan protokol ile Parazitoloji, İç Hastalıkları ve Hayvan Besleme Anabilim Dallarından birer doktora öğrencisi, doktora eğitimleri boyunca eş zamanlı olarak Arion Ar-Ge Merkezi’nde çalışacak ve doktora sonrasında Ar-Ge Merkezimizde tam zamanlı çalışmaya devam edebileceklerdir. Bu sayede hem Ar-Ge merkezimiz kalifiye personel kazanacak hem de istihdama destek sağlamış olacağız.

Yeni ürün geliştirme çalışmalarımızın ve bilimsel faaliyetlerimizin yanı sıra ülkemiz hayvancılığına ve sektörümüze fayda sağlayacak kitap yayınlarımız bulunmaktadır. Bugüne kadar 3 kitabın yayınlanması Ar-Ge Merkezimiz tarafından desteklenmiştir. Bursa Uludağ Üniversitesi Parazitoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof Dr. Levent Aydın tarafından yazılan “Bal Arısı Dünyası” ve “Bal Arısı Sağlığı” kitaplarının dağıtımı arı yetiştiricilerine bedelsiz olarak yapılmış olup büyük ilgi görmüştür. Bursa Uludağ Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim üyesi Prof Dr. Sezgin Şentürk tarafından yazılan “Buzağılarda Neonatal Dönem İshalleri” isimli kitabımız ülkemizde ve tüm dünyada buzağı ölümlerinin en önemli sebebi erken dönem ishallerinin ayırıcı tanısına ve tedavisine yönelik önemli bir rehber olacaktır.

Kırmızı tavuk bitine karşı yürütülen projeler TÜBİTAK tarafından desteklendi ve klinik çalışmalar devam ediyor.

2023 yılını çok yoğun bir tempoyla tamamlıyoruz!
1 Kasım 2023’te “Çiftlik Hayvanlarında Antimikotik ve Ektoparaziter Özellikli Bitkisel Kaynaklı Bileşiklerden Oluşan Ürün Formülasyonun Geliştirilmesi” başlıklı projemiz ile Arion’un yürütücülüğünü üstlendiği Tübitak 1501 programına başvurduk. 15 Kasım 2023’te Yeşil Arge Konferansı’nda Arion ARGE Merkezi adına Dr. Suna Aslı Zengin panelist olarak davet edilmiştir. Bizler gibi çevre dostu “Yeşil Ar-Ge” projeleri üreten firmalarla birlikte yer alacağımız bu panelde geliştirdiğimiz ürünleri ve projeleri paylaşacağız. 22-24 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tarafından düzenlenen “Tek Sağlık Kongresi”ne davet edildik. Bu Kongre’de İklim değişikliğine bağlı vektör kaynaklı hastalıklardaki artış ve geliştirdiğimiz Tek Sağlık Konseptindeki ürünlerimizi içeren bir sözlü sunumumuz olacak.


23-26 Kasım 2023 tarihlerinde Türk Farmakoloji Derneği tarafından gerçekleştirilecek olan 2. Uluslararası 27. Ulusal Farmakoloji Kongresi kapsamında Arion ARGE Merkezi proje yürütücüsü Veteriner Hekim Burcu Koç “Küresel İklim Değişimi Etkisi İle İnsanlarda Artan Ektoparaziter Enfestasyon Riskine Karşı Esansiyel Yağ İçeren Organik İlaç Üretimi Ve Hayvan Modelinde Uygulama Çalışmaları” başlıklı poster bildiri sunumu yapacaktır.

Arion Ar-Ge Merkezi’nin dahil olduğu Horizon projesi Avrupa Birliği Fonu tarafından onaylandı

Arion Ar-Ge Merkezi’nin de dahil olduğu çok geniş katılımlı bir Konsorsiyuma sahip olan Horizon Projesinin (Circular Bioeconomy Business Models Owned By Agrocooperatives Acronym: Robocoop) Avrupa Birliği Fonu tarafından 5 milyon Euro bütçe ile desteklenmesi kabul edildi.

Bu proje kapsamında tarımsal atıkların karakterizasyonu ve elde edilen ekstraktlar içindeki fonksiyonel bileşiklerin gıda, kozmetik ve yem katkı ürünü olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Avrupa Birliği’nden 8 ülkenin yer aldığı projede Arion İlaç Ar-Ge Merkezi olarak, elde edilecek ekstratların çiftlik hayvanlarında yem katkı ürünü olarak verim artırıcı özelliklerinin araştırılmasından sorumlu olacağız.

Arion Ar-Ge Merkezi olarak hedefimiz yurt içinde ve yurt dışında projelerimize hız kesmeden devam etmek, ülkemize ve sektörümüze katma değer sağlayacak ürünler geliştirerek hizmet etmektir.

Arion Ar-Ge Merkezi, Avrupa Birliği fonu tarafından desteklenen, Horizon projesi (Circular Bioeconomy Business Models Owned By Agrocooperatives) kapsamında İspanya Extremadura Universitesi’nde 27-29 Haziran’da düzenlenen toplantıda ülkemizi ve sektörümüzü temsil etti.

Prof. Dr. İsmet Türkmen:
“Arion ile birlikte çok önemli bir AB projesinde yer almaktan çok mutluyum. Çünkü proje konusu oldukça popüler ve yenilikçi. Projede bazı tarımsal atıklardan elde edilecek farmasotik özellikler de içerebilen çeşitli etken maddelerin yem katkı maddesi haline getirilmesi, ardından da tavuk ve buzağılarda performans üzerine olası etkileri araştırılacaktır. AB projelerine katılımda ülke genelinde ciddi bir eksiklik vardır. Proje bu eksikliğin giderilmesine katkı sağlaması bakımından da çok önemlidir.” ■

Arion İlaç

Son Yazılar