Sorumluluklarımız

TEK SAĞLIK POLİTİKASI

Son yıllarda ortaya çıkan yeni zoonotik hastalıkların insan, hayvan ve çevre sağlığı ile uluslararası ticaret ve ekonomi üzerine oluşturduğu global etkilere bağlı olarak Tek Dünya Tek Sağlık konsepti ABD ve AB’deki girişimler sonucunda gündeme gelmiştir. Amerikan Veteriner Hekimleri Birliği ile Amerikan Tabipleri Birliği tarafından kabul edilmiş, Avrupa Veteriner Hekimleri Federasyonu tarafından da benimsenmiştir. Ülkemizde de Tek Sağlık konsepti farkındalığına bağlı olarak çalışmalara başlanmıştır. Arion İlaç bu bilincin oluşturulması ve yayılması konusunda öncü olmaya hazırdır.

YAŞADIĞI ÇEVREYE VE DOĞAYA SAYGILI ÜRETİM

Arion ilaç’ın hayvan sağlığına verdiği önem, çevre sağlığına verdiği önemle özdeş olup hayvan sağlığına duyduğu saygı, doğaya duyduğu saygının büyük bir göstergesidir. Dünyamızı gelecek nesillere en az teslim alındığı gibi emanet etme ilkesini benimser. Bu sebeple modern üretim tesislerinde çevreye ve doğaya duyarlı gelişen teknolojilerle üretim yapar. Hizmet alanının “sağlık” olduğunu bilir ve bu bilinci yayma anlayışı taşır. GMP uygulamaları açısından ve çevreyle ilgili tüm genel uygulamalar açısından Arion İlaç, özverili çalışmalar yürütmeyi sorumluluğu kabul eder.

Arion İlaç çevreye duyduğu hassasiyeti ile Sıfır Atık Yönetimini kurarak Sıfır Atık Belgesini almaya hak kazanmıştır.

Enerji Verimliliği

Yaşantımızın en önemli unsurlarından biri şüphesiz ki enerjidir. En basit ve yaygın kullanımı ile enerji, iş yapabilme yeteneği olarak tanımlanmaktadır. Bizler enerji kaynaklarımızın zaman kadar değerli olduğunun ve sonsuz olmadığının farkındayız. Bu sebeple enerji kaynaklarımızın akılcı, israf edilmeden, gerektiği kadar verimli kullanılması ve bu kullanım bilincinin yaygınlaştırılması adına üzerimize düşen sorumlukları alıyor, çalışmalarımıza bu düşünce ile yön veriyoruz.