Ürün Geliştirme

AR-GE Laboratuvarı’nda ürün geliştirme süreci; literatür – patent tarama ve malzeme temini, ön formülasyon çalışmaları ve laboratuvar ölçekli üretim aşamalarını içermektedir. Yeni bir jenerik formül geliştirmek için gereken her türlü işlemle birlikte, validasyon ve stabilite çalışmaları da bu laboratuvarlarda yürütülmektedir.

– Mevcut formülde iyileştirme

– Amaca yönelik formül oluşturma ve geliştirme