Sürdürülebilir gelecek için ikinci buluşma

Arion AR-GE Merkezi Koordinatörü Dr. Suna Aslı Zengin, Tek Sağlık Konsepti kapsamında geliştirdikleri çevre, insan ve hayvan sağlığını korumayı amaçlayan ürün çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi verdi.

Yeşil AR-GE, çevre dostu dönüşümün kilit unsuru olarak öne çıkan bir alandır. Bu çerçevede, çevre kirliliği, karbon salınımı, sürdürülebilir tarım, yeşil finansman gibi konularda yürütülen çalışmalar, Yeşil ARGE’nin temel taşlarını oluşturur. Temel amacı, AR-GE faaliyetlerini dünya çapında gerçekleşen dönüşüme olumlu katkılarda bulunan yeşil değerlerle birleştirmektir. İkincisi düzenlenen Yeşil AR-GE Konferansı, yeşil dönüşüm, AR-GE ve inovasyon alanında önemli başarı hikayeleri ve iyi uygulama örneklerine ev sahipliği yaptı.

Farklı sektörlerden gelen uzmanları bir araya getirerek, 15 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşen Yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik konularındaki başarılı uygulama örneklerinin paylaşıldığı etkinlikte, Arion AR-GE Merkezi Koordinatörü Dr. Suna Aslı Zengin, panelist olarak katılım sağladı. Dr. Suna Aslı Zengin, Arion AR-GE Merkezi’nin Tek Sağlık Konsepti kapsamında geliştirdiği çevre, insan ve hayvan sağlığını korumayı amaçlayan ürünlerin yanı sıra, TÜBİTAK ve AB fonu destekli projeleri hakkında da detaylı bilgi verdi.

Konuşmasında Yeşil ARGE’ye çok iyi bir örnek olan Horizon Projesinde tarımsal atıkların karakterizasyonu ve elde edilen ekstraktlar içindeki fonksiyonel bileşiklerin gıda, kozmetik ve yem katkı ürünü olarak değerlendirilmesinin amaçlandığını ve Avrupa Birliği’nden 8 ülkenin yer aldığı bu projede Arion İlaç Ar-Ge Merkezi’nin, elde edilecek ekstratların çiftlik hayvanlarında yem katkı ürünü olarak verim artırıcı özelliklerinin araştırılmasından sorumlu olacağını vurguladı.

Yeşil AR-GE kavramı, çevre dostu dönüşümün temel anahtarlarından biri olarak öne çıkıyor. Bu kapsamda, çevre kirliliği, karbon salınımı, sürdürülebilir tarım, biyoçeşitlilik, akıllı ulaşım, temiz enerji, dijital dönüşüm, sürdürülebilir sanayi ve üretim, döngüsel ekonomi, atık yönetimi, yeşil finansman gibi konularda yapılan çalışmalar, yeşil dönüşümü gerçekleştirmenin temel unsurlarını oluşturuyor. Yeşil AR-GE’nin temel amacı, AR-GE’nin değerini dünyanın dönüşümüne katkı sağlayacak yeşil değerlerle birleştirmektir. Bu bağlamda, yeşil teknolojilerin geliştirilmesi, Yeşil AR-GE’nin öncelikli görevlerinden birini teşkil etmektedir.

Arion İlaç

Son Yazılar