Uluslararası 22. Parazitoloji Kongresi’nde poster sunumumuzla yer aldık!

11-15 Ekim 2021tarihlerinde Didim’de gerçekleşen Uluslararası 22. Parazitoloji Kongresi’nde “Bursa Yöresi Sokak Köpeklerinde Uyuz Enfestasyonunun Yayılışı” başlıklı poster sunumumuzla yer aldık! Arion Ar-Ge Merkezi ve Bursa Uludağ Veteriner Fakültesi işbirliği ile yürütülen “Bursa Yöresi Sokak Köpeklerinde Uyuz Enfestasyonunun Yayılışı” konulu çalışmada köpeklerdeki uyuz enfestasyonunun yaygınlığı ile ilgili önemli verilere ulaşılmıştır. Aynı zamanda insan sağlığını da tehdit eden önemli bir zoonoz hastalık olan Uyuz enfestasyonlarının önlenmesine ve tedavisine yönelik ürün geliştirme çalışmalarımıza yön verici bulgular elde edilmiştir.

Arion İlaç

Son Yazılar